Illustration A till B

Projektledning

Projektledning innebär att vi är drivande i hela processen. Vi bistår dig och bollar idéer samt ser till att allt genomförs enligt planerna och överenskommelse. Många av våra kunder har egna duktiga projektledare som vi har tät uppföljning med för att säkerställa att allt går på räls. Vår erfarenhet är att god styrning av projektet ofta är skillnaden mellan en bra och en fantastisk konferens. Andra delar i projektet som vi kan hjälpa till med är: tidplan, budgetkontroll och avräkning samt rådgivning och utvärdering. Det är många bitar som ska pusslas ihop för ett lyckat event. Vi har lagt många pussel och hjälper dig gärna med en, flera eller alla bitar i ditt.