Illustration kuvert med brev

Inbjudan & marknadsföring

Du har visionen – vi har kontakten med erfarna layoutare, prisvärda tryckerier och webbyråer. Tillsammans tar vi fram en inbjudan till din målgrupp av deltagare som du vill nå. Därefter ombesörjer vi att den distribueras på det sätt och i kanalerna du önskar, digitalt eller via post.

Vi hjälper dig med:

  • Produktion
  • Distribution digitalt & postalt
  • Annonsering digitalt & postalt
  • Identifiera relevanta marknadsföringskanaler