Illustration dokument

Abstracts

Abstracts är en process som bedömer bidrag som skickas in i syfte att bli utvalt för presentation på ditt arrangemang, muntligt eller som poster.

I ett tidigt skede planerar vi tillsammans med dig programstruktur, tidplan och webbformulär för insamling av bidragen. Vi har kontakt med bidragslämnarna under hela processen. Bidragen bedöms online och vi förser dig med rapporter, statistik och underlag för att göra urval och bygga programmet. Vi ombesörjer även eventuell publicering. Allt skräddarsytt efter ditt önskemål!