Bild på solrosor och blå himmel

Hållbara möten

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Konstella har som ambition och drivkraft att utveckla miljöarbetet och minska vår negativa miljöpåverkan. Vi drivs givetvis av en hög miljöambition men arbetet syftar även till att erbjuda våra kunder en attraktiv affärspartner såväl serviceleverantör. Vår verksamhet är sedan 2003 miljöcertifierade enligt ISO 14001 med återkommande förnyelserevisioner, den senaste i oktober 2015.

Det innebär bland annat att vi ställer krav på våra leverantörer att de arbetar med sina miljöfrågor på likartat sätt som Konstella arbetar med sina. Det innebär också att vi bygger upp och upprätthåller en hög kompetens inom miljö bland Konstellas medarbetare.

Klimatsmarta konferenser

Klimatsmarta konferenser efterfrågas allt mer och vi på Konstella håller hela tiden våra ögon och öron öppna för att vara uppdaterade på anläggningar som är Svanenmärkta och vilka som erbjuder Fairtrade och ekologiskt framställd mat. Vi erbjuder också våra kunder möjligheten att effektivisera resandet till arrangemanget genom att samåka. Och om man inte vill resa alls har vi en mängd olika alternativ för resfria möten. Mer miljövänligt kan det inte bli.

De små detaljerna är också viktiga. Självklart samlar vi in använda namnbrickor för att kunna använda dem igen.

Vårt ansvar

Vi är medvetna om att alla måste dra sitt strå till stacken för att bidra till hållbar utveckling. Vår generation är den första som förstår att vi behöver bromsa vår konsumtion och fördela planetens resurser, inte bara ur miljösynpunkt utan även socialt. Vi förstår såklart att vi inte kan göra allt men iallafall lite. Ett exempel är att vi sedan några år väljer en välgörenhetsorganisation som vi stöttar. Under åren har vi gett Läkare utan Gränser, Plan och Sverige för UNHCR bidrag för att de ska kunna utföra sitt viktiga arbete.

Medarbetarinflytande

Det som vi tror gör oss lite unika är att det är våra medarbetare som varje år får frågan om man föredrar att få julklapp eller att skänka till välgörande ändamål. Och varje år så har majoriteten valt det senare. Det gör oss till en stolt arbetsgivare att ha så ödmjuka medarbetare.

Fadderbarn

Så kom det sig att vi på Konstella och våra andra verksamheter inom SKL Fastigheter och Service har ett fadderbarn i norra Vietnam. Vårt fadderskap bidrar till utveckling i hennes hemby såsom tillgång till rent vatten, skolbyggnader med toaletter och möjlighet till längre utbildning genom gratis skolmaterial. Fadderskapet bidrar också till bättre tillgång och utveckling av sjukvård och mödravård såväl som utbildning av byns vuxna invånare i ämnen som klimatförändringar och kvinnors rättigheter.

Här kan du läsa mer om miljö- och hållbarhetsarbete som görs på SKL Fastigheter och Service där Konstella är ett affärsområde. 

 

plan     fairtrade    certifieringsmarke_iso_14001_miljoledning1   slussgarden_unhcr_350

Spara