Bild på hand som skriver med penna i block

Att arbeta med oss

När du anlitar oss går det till så här: En ansvarig projektledare för ditt arrangemang sätter ihop ett team för just ditt event. Vår målsättning är att alltid ha ett och samma team för varje kund. Tillsammans med dig upprättar vi sedan en checklista så att alla vet vad som ska göras och vem som gör vad. Självklart har du under projektet tar form full insyn i vårt arbete. Vi har täta avstämningar med våra kunder och du kan när som helst logga in i vårt system.

Vi jobbar effektivt i två olika projektgrupper beroende på uppdragets utseende, form och storlek. I vårt team för projektledning jobbar du tätt ihop med en av våra kunniga projektledare vilken är din kontaktperson hos oss från första kontakt till sista utvärdering. Han eller hon har regelbundna avstämningar med dig samtidigt som evenemanget enligt ditt önskemål tar form. Projektassistenterna backar upp gruppen för projektledning och bildar team med utsedd kontaktperson för ditt arrangemang. Assistenterna sköter allt det praktiska som rör deltagarna i allt från anmälan, logi- och resebokningar till namnskyltar och att vara på plats vid genomförande.

Vårt samarbete bygger på förtroende, och därför tillämpar vi full transparens i din ekonomiska avräkning. Som kund hos oss kan du alltså vara helt säker på att slippa dolda påslag på t ex underhållning eller föreläsare.

Läs mer om några av våra utmaningar vi tagit oss an bland våra referensuppdrag.