Bild på eventscen patient och sjuksyster

Patientsäkerhet

SKL (Sveriges kommuner och landsting) är inte bara vår största kund, utan också en av Sveriges mest konferensintensiva organisationer. Den nationella konferensen om patientsäkerhet är deras i särklass största konferens där ca 3000 personer konfererar i två dagar.

Vårt uppdrag är att sy ihop hela konferensen och i princip ansvara för allt utom programinnehåll och budget. Vid en så pass stor konferens är det oerhört många pusselbitar som ska falla på plats: All teknik måste fungera, alla måste veta vad de ska göra, alla måste få det de ska ha och alla aktörer måste samverka med varandra.

Konferensen äger rum på Stockholmsmässan, där vi håller i trådarna för lokaler, teknik, mat, konferensmaterial och en utställning som hölls i samband med konferensen. Vi tar emot alla anmälningar och bokar logi för alla deltagare.

Ett år tog vi även fram ett bildspel som sändes på tre skärmar i Victoriahallen. En viktig och minnesvärd del av den konferensen var också de ”skådespel” som ägde rum på scenen för att beskriva olika aspekter av patientsäkerhet. Här var vår uppgift att sy ihop det hela rent tekniskt. Inför konferensen gjorde vi även en webbaserad dokumentationslösning som blev mycket uppskattad. Den fungerade så att deltagarna, innan konferensen, kunde logga in på en websida och ladda ned föreläsarnas powerpointpresentationer. På så sätt kunde de välja ut det mest relevanta, och förbereda sig på bästa sätt.

Vårt långa samarbete med SKL har vässat vår förmåga att sy ihop mycket stora konferenser. Denna är en av de största vi genomför. Och både vi och kunden är mer än nöjda med resultatet hittills.