Bild på tidningar staplade på varandra

23 mars 2018

Vi spanar

Självklart bevakar vi på Konstella trender och vad som är på gång. Vi besökte nyligen branschmässan Möten & Events och tog del av många varierade mötesanläggningars nyheter. Vi ser att vikten av hållbarhet finns högt på agendan hos såväl mötesanläggningar som upplevelseleverantörer. Det finns nu t.ex. anläggningar som kan erbjuda 100% vegansk brunch och många satsar på ekologiskt och närodlat i det de serverar.

Vi fick även möjlighet att ta del av intressanta föreläsningar med till exempel årets talartalang, Nicholaus Fernholm. Han föreläser bland annat om generation Y, den ökade digitaliseringen och hur vi kan lyfta blicken och titta framåt. En spännande talare som vi säkert kommer att höra mer om. När vi är inne på ämnet digitalisering så fick vi fler exempel på hur vi kan göra konferenserna mer verkliga genom att använda VR-teknik. Vi berättar gärna mer om hur vi skulle kunna göra ert arrangemang hållbart och innovativt!