Tack för oss!

Tiderna förändras och vi är numera en del av Sveriges Kommuner och Landsting. Vi som arbetat på Konstella vill tacka alla våra kunder, kurs- och konferensdeltagare, uppdragsgivare och samarbetspartners vi haft förmånen att träffa under åren som vi varit verksamma. Vi nås på telefon 08-452 70 00.

Om du behöver hjälp med att arrangera nya kurser eller konferenser är du välkommen att kontakta oss med din förfrågan på konferens@sklfs.se eller ringa oss på 08-452 74 83.

Om du behöver hjälp med att arrangera nya kurser eller konferenser är du välkommen att kontakta oss med din förfrågan på konferens@sklfs.se eller ringa oss på 08-452 74 83.